BlueChem neemt vliegende start en sluit contracten met eerste huurders en partnerbedrijven

Arpadis, Creaflow en InOpSys. Dat zijn de eerste starters en groeibedrijven die hun intrek zullen nemen in BlueChem, de incubator voor duurzame chemie die eind april 2020 de deuren opent op het klimaatneutrale bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. De Stad Antwerpen steunt de jonge ondernemers met het BlueChem Kickstart Fund dat hen financiële ondersteuning biedt bij de inrichting van hun laboratoria. Ook chemiebedrijven BASF, Borealis en INEOS huren kantoorruimte in BlueChem om veelbelovende innovaties te steunen en te helpen doorgroeien. De chemie-incubator wordt eveneens de uitvalsbasis voor medewerkers van Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in chemie en kunststoffen, en onderzoeksorganisatie VITO. De huurcontracten werden vandaag, vier en een halve maand voor de officiële opening, ondertekend.

BlueChem is de eerste incubator in Vlaanderen die zich specifiek toespitst op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie. Op 28 april 2020 opent BlueChem officieel de deuren op het eco-bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, maar vandaag werden de eerste vijf huurders – Arpadis, Catalisti, Creaflow, InOpSys en VITO – en drie partnerbedrijven – BASF, Borealis en INEOS – al bekendgemaakt. Daarmee is de doelstelling van het eerste werkingsjaar, een bezettingsgraad van 20%, op vier en een halve maand voor de opening al quasi bereikt. In totaal is er in BlueChem plaats voor een twintigtal bedrijven, afhankelijk van de kantoor- en laboruimte die ze elk nodig hebben.

De Stad Antwerpen lanceerde vandaag ook het BlueChem Kickstart Fund. Dat is een investeringsfonds dat jonge en startende bedrijven die zich vestigen in BlueChem een financiële duw in de rug geeft, tot 700 euro/m², bij de inrichting van hun labo’s. Het gaat namelijk vaak om zeer specifieke en dure apparatuur voor chemie-onderzoek. Eerder dit jaar werden al samenwerkingsakkoorden afgesloten met strategische partners BNP Paribas Fortis, Deloitte, Laga en Port of Antwerp. Zij zullen start-ups en groeibedrijven in BlueChem gespecialiseerd advies geven en hen met dienstverlening op maat helpen doorgroeien.

Frank Beckx, voorzitter BlueChem NV en gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences: “BlueChem neemt een vliegende start. De bouwwerken liggen voor op schema en de namen van de eerste bedrijven in BlueChem zijn bekend. Het gaat stuk voor stuk om innovatieve bedrijven die elk op hun manier bezig zijn met duurzame chemie en circulaire economie. Dat ook speerpuntcluster Catalisti en enkele grote chemiebedrijven BlueChem als uitvalsbasis kiezen, is een goede zaak. Zo stimuleren we open innovatie en creëren we het ideale ecosysteem voor de chemie van de toekomst. We voorzien een inloopperiode van vijf jaar om in BlueChem een maximale bezettingsgraad te bereiken.”

Claude Marinower, Antwerps schepen voor Economie, Innovatie en Digitalisering: “De stad Antwerpen lanceert het BlueChem Kickstart Fund voor startende chemiebedrijven in BlueChem. Met deze extra financiële steun kunnen ze laboratoria inrichten om onderzoek naar duurzame chemieproducten de grootst mogelijke slaagkans te geven. De stad Antwerpen maakt met BlueChem en het BlueChem Kickstart Fund haar ambitie waar: meer innovatiekracht realiseren voor de chemiesector, de economische motor van Antwerpen.”

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Om de klimaatuitdaging een antwoord te bieden, moet volop geïnvesteerd worden in duurzame, innovatieve oplossingen. Onderzoek naar duurzame chemie is daarbij belangrijk. Incubatoren zijn nodig om nieuwe technologieën te ontwikkelen, uit te testen en te commercialiseren. Ze zijn als het ware de ‘broedplaatsen’ voor innovaties en geven de nodige ruimte, expertise en ondersteuning aan onderzoekers om nieuwe technologieën uit te broeden en hun vleugels uit te slaan. Daarom steunen we chemie-incubator BlueChem ook financieel.”

Er lopen momenteel nog gesprekken met andere geïnteresseerde bedrijven, maar de activiteiten van de eerste huurders in BlueChem maken alvast duidelijk dat de focus ligt op duurzame chemie en circulaire economie.

Arpadis is een distributeur van chemicaliën met vestigingen in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. De keuze voor BlueChem illustreert de strategische koers van Arpadis om extra in te zetten op duurzame chemieproducten via intensieve samenwerkingen doorheen de ganse toeleveringsketen voor de chemiesector.

Creaflow ontwerpt en commercialiseert zeer innovatieve reactoren voor de fijnchemie en de farmaceutische industrie. Deze vooruitstrevende fotoreactoren zijn schaalbaar en duurzaam, maken gebruik van alternatieve activeringsmethodes zoals zichtbaar licht en kunnen daardoor nieuwe moleculen vervaardigen die onbereikbaar zijn met traditionele technieken.

InOpSys NV ontwikkelt, bouwt en beheert modulaire en mobiele units om industrieel afvalwater te behandelen in de chemie- en farmasector. Het afvalwater wordt ter plaatse gezuiverd voor hergebruik en waardevolle componenten zoals metalen en solventen worden gerecupereerd. Het is een praktijkvoorbeeld van circulaire economie, waarbij er geen transport en verbranding van afvalwater meer nodig is.

Ecosysteem voor duurzame chemie

BlueChem biedt niet alleen de perfecte accommodatie voor startende bedrijven, de incubator voor duurzame chemie wil ook een ecosysteem opbouwen dat innovatieprojecten stimuleert tussen grote ondernemingen, kmo’s en start-ups enerzijds en tussen de privésector, de overheid en de academische wereld anderzijds.

Daarom is het belangrijk dat ook Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in chemie en kunststoffen, en VITO, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, in BlueChem actief zullen zijn om kansrijke innovaties te detecteren en te begeleiden. Partnerbedrijven zoals BASF, Borealis en INEOS houden met hun aanwezigheid in BlueChem de vinger aan de pols van innovaties in duurzame chemie en kunnen een hefboom zijn om doorbraaktechnologieën te helpen doorgroeien naar toepassingen op industriële schaal. Zo versterkt BlueChem de innovatiekracht van de chemiecluster in de Antwerpse haven en in de rest van Vlaanderen.

BlueChem is een unieke samenwerking tussen overheid, industrie en kennisinstellingen met de ambitie om beloftevolle innovaties van startende en jonge bedrijven actief in duurzame chemie te helpen doorgroeien tot op industriële schaal om zo de economisch belangrijke chemiesector in Vlaanderen te versterken. Projectpartners in BlueChem NV zijn essenscia, POM Antwerpen, Stad Antwerpen en VITO. De incubator wordt gebouwd volgens de principes van BREEAM-Excellent, een duurzaamheidslabel voor gebouwen met een minimale milieu-impact, en voldoet aan de BEN-norm (BijnaEnergieNeutraal). BlueChem opent in april 2020 op Blue Gate Antwerp en telt 15 labo’s, 24 kantoren, 20 flexplekken en enkele vergaderzalen, verspreid over vier verdiepingen.


BlueChem: waar duurzame chemie en duurzaam bouwen hand in hand gaan

Als incubator richt BlueChem zich specifiek op starters en jonge bedrijven actief in duurzame chemie. Dat streven naar duurzaamheid trekt BlueChem ook door naar de bouw van de incubator. Het wordt een plek waar duurzaamheid en chemie letterlijk samenkomen.

Niet enkel de bedrijfsactiviteiten in BlueChem, maar ook de accommodatie, worden een toonbeeld van duurzaamheid. Het gebouw van de incubator zal een BREEAM Excellent certificatie krijgen. BREEAM is een internationaal erkend label om de integrale duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. Daarbij is er aandacht voor de toegepaste technieken maar wordt er ook rekening gehouden met een kwaliteitsvolle werkomgeving, veiligheidsaspecten, het gebruik van duurzame materialen, enzovoort. Het BlueChem-gebouw voldoet daarnaast ook aan de BEN-norm (BijnaEnergieNeutraal).

Bij de bouw van BlueChem is er aandacht voor een minimale milieu-impact en een maximale duurzaamheid.

  • Het dak wordt volledig bedekt met zonnepanelen.
  • Het gebouw wordt aangesloten op het warmtenet van het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp waarbij groene restwarmte gedeeld wordt.
  • BlueChem zal dus niet enkel CO2-neutrale elektriciteit afnemen maar ook CO2-neutrale warmte.

Het gebouw van BlueChem is een sterk staaltje techniek. Omwille van de complexiteit van het bouwproject wordt daarom al vanaf de ontwerpfase gebruik gemaakt het BIM-systeem (Building Information Management). In dit systeem tekenen studiebureaus, aannemer, architecten en uitvoerders allemaal samen in hetzelfde 3D-model. Dit zorgt ervoor dat het aantal fouten op de werf aanzienlijk gereduceerd wordt. Deze werkwijze onthult meteen het geheim van deze vlotte bouwwerf. De bouw van BlueChem loopt namelijk voor op schema.

Het incubator-concept is de kern van de architectuur: het gebouw is maximaal flexibel opgebouwd.

Zo kan de indeling tussen kantoor- en laboruimte vlot aangepast worden afhankelijk van de noden van de huurder. Daarnaast wil BlueChem samenwerking stimuleren via verschillende ontmoetingsruimtes doorheen het gebouw. Het hart van de incubator is het atrium, badend in daglicht vanuit de dakkoepel. Dit is de centrale ontmoetingsplek waar huurders ideeën kunnen uitwisselen en ervaringen kunnen delen.


Chemie-incubator BlueChem sluit belangrijke samenwerkingsakkoorden

BNP Paribas Fortis, Deloitte, Laga en Port of Antwerp strategische partners BlueChem

17 mei 2019 - Met de aankondiging van vier strategische partnerschappen met BNP Paribas Fortis, Deloitte, Laga en Port of Antwerp en de aanstelling van Leentje Croes als manager zet BlueChem belangrijke stappen vooruit. De incubator voor duurzame chemie opent volgend jaar in de lente de deuren. Het is het eerste project op het nieuwe eco-bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. De bouwwerken zitten op schema en deze week werd de vruchtgebruikovereenkomst getekend tussen BlueChem NV en BlueChem Building NV.

Gespecialiseerd advies geven aan de start-ups en groeibedrijven die onderdak zullen vinden in BlueChem en hen ondersteunen met specifieke dienstverlening op maat. Met die ambitie zetten vier gerenommeerde organisaties hun schouders onder de uitbouw van BlueChem, de eerste incubator in Vlaanderen die zich specifiek toespitst op innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie. De focus ligt op de valorisatie van afval- en nevenstromen, procesoptimalisatie en de ontwikkeling van hernieuwbare chemicaliën en duurzame producten.

BNP Paribas Fortis zal als exclusief participerende bank innovatieve start-ups en scale-ups helpen bij hun financiering en haar financiële expertise in duurzaam ondernemen met hen delen. Deloitte biedt strategisch advies in business development, advocatenkantoor Laga zorgt voor de juridische ondersteuning en de Port of Antwerp zal ondernemers in BlueChem helpen doorgroeien door de juiste contacten te leggen voor pilootprojecten en industriële opschaling. Al deze samenwerkingsakkoorden werden de voorbije weken afgesloten.

Als manager koos de Raad van Bestuur van BlueChem NV voor Leentje Croes (31), master bio-ingenieur chemie en bioprocestechnologie aan de UGent. Ze begon haar carrière bij Atos Consulting, ondersteunde een automatiseringsproject bij Sanofi en was sinds 2012 aan de slag bij Catalisti, voorheen FISCH, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen. Daar bracht ze bedrijven en kennisinstellingen samen om innovatieprojecten op te zetten. “Dat een ambitieus initiatief als BlueChem meteen de steun krijgt van vier gereputeerde partners geeft me veel vertrouwen om deze incubator succesvol op de kaart te zetten in Antwerpen en Vlaanderen, maar ook daarbuiten”, zegt Leentje Croes.

"Met BlueChem bouwen we letterlijk aan een toplocatie met state-of-the-art infrastructuur om de chemie van de toekomst vorm te geven."

Frank Beckx, voorzitter BlueChem NV en gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Frank Beckx, voorzitter BlueChem NV en gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “BlueChem zit nu helemaal op koers. Het gebouw is in de ruwbouwfase al een nieuwe landmark in de stad, de contracten met de eerste huurders worden onderhandeld en zelfs internationale bedrijven tonen interesse. Met BlueChem bouwen we letterlijk aan een toplocatie met state-of-the-art infrastructuur om de chemie van de toekomst vorm te geven.”

"Antwerpen bouwt met BlueChem een incubator uit voor topinnovaties in de duurzame chemie waarmee we wereldwijd het verschil kunnen maken."

Claude Marinower, Antwerps schepen voor Economie, Innovatie en Digitalisering

Claude Marinower, Antwerps schepen voor Economie, Innovatie en Digitalisering: “Antwerpen bouwt met BlueChem een incubator uit voor topinnovaties in de duurzame chemie waarmee we wereldwijd het verschil kunnen maken. Ik ben dan ook verheugd met de nieuwe stappen die we vandaag nemen met BlueChem. We breiden het ecosysteem van BlueChem uit met 4 strategische partners, waarbij residenten kunnen aankloppen voor groeiadvies op maat. Daarnaast krijgt BlueChem vanaf vandaag ook een gezicht met Leentje Croes als manager. Ik wens haar alle succes toe en kijk alvast uit naar de opening volgend jaar.”

Tijdens een werfbezoek werd deze week ook de vruchtgebruikovereenkomst getekend tussen BlueChem Building NV en BlueChem NV voor het gebruik van het gebouw voor een periode van 30 jaar. De incubator wordt gebouwd volgens de principes van BREEAM-Excellent, een duurzaamheidslabel voor gebouwen met een minimale milieu-impact. Op die manier zijn niet enkel de activiteiten van BlueChem duurzaam, maar ook de huisvesting.

"We stellen met plezier ons netwerk en onze expertise ter beschikking van deze voor ons land erg belangrijke industrie."

Didier Beauvois, Head of Corporate Banking, BNP Paribas Fortis

Didier Beauvois, Head of Corporate Banking, BNP Paribas Fortis: “Wij zijn erg trots partner te mogen zijn van BlueChem, dat net zoals onze bank duurzame ontwikkeling en open innovatie hoog in het vaandel draagt. We stellen met plezier ons netwerk en onze expertise ter beschikking van deze voor ons land erg belangrijke industrie.”

Guido Vandervorst en Frederik Debrabander, Partners, Deloitte: “Het opzetten van de BlueChem-incubator in het hart van de chemiecluster kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de leading positie van de chemische industrie rond de haven van Antwerpen. Deloitte is heel blij om bij te kunnen dragen aan dit innovatief project om de chemiebedrijven van de toekomst te ondersteunen.”

Kathleen De hornois, Partner, Laga: “De lokale verankering in combinatie met de focus op groeibedrijven, innovatie en duurzaamheid vormen de sleutelelementen waarom Laga heeft gekozen om als partner in te stappen in dit project. We zijn bijzonder verheugd om mee aan de wieg te staan van dit project en kijken alvast met veel enthousiasme uit naar de verdere ontwikkeling van BlueChem.”

“BlueChem zal bijdragen tot een innovatief ecosysteem waardoor we een duurzame toekomst voor de chemiecluster in de Antwerpse haven kunnen verankeren."

Jacques Vandermeiren, ceo Port of Antwerp

Jacques Vandermeiren, ceo Port of Antwerp: “BlueChem zal bijdragen tot een innovatief ecosysteem waardoor we een duurzame toekomst voor de chemiecluster in de Antwerpse haven kunnen verankeren. Wij vinden het fantastisch om deel uit te maken van dit unieke partnerschap, want innovatie is cruciaal om de uitdagingen van de toekomst succesvol aan te gaan.”

BlueChem is een unieke publiek-private samenwerking. BlueChem NV staat in voor de exploitatie en de dagelijkse werking van de incubator. Partners zijn essenscia, Stad Antwerpen, POM Antwerpen en VITO. BlueChem Building NV staat in voor de bouw van de incubator. Partners zijn DEME Environmental Contractors (DEC), Bopro Sustainable Investments, AG VESPA en PMV. BlueChem kan ook rekenen op de steun van de Europese en Vlaamse overheid. Europa investeert via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ruim 3,4 miljoen euro. Vlaanderen past via het Hermesfonds 868.397 euro bij. De stad Antwerpen investeert 4 miljoen euro.

 


Interview: BlueChem wordt Antwerpse incubator voor duurzame chemie

3 april 2019 - Antwerpen heeft de tweede grootste cluster chemiebedrijven in de wereld. Logisch dus, dat hier in 2020 de eerste incubator voor duurzame chemie de deuren opent. BlueChem wordt een ecosysteem waar beginnende chemiebedrijven een netwerk, ondersteuning en uitgeruste labo’s vinden. Een vijftiental kleine organisaties die de start-up-fase ontgroeid zijn, komen er in contact met elkaar en met grote spelers uit de sector. Die kruisbestuiving geeft hun alle kansen om te groeien en kennis uit te wisselen.

Blue Gate Antwerp als broedplaats voor duurzame chemie

Frank Beckx is voorzitter van BlueChem en gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en lifesciences. “We richten ons met BlueChem op jonge bedrijven die bezig zijn met duurzame chemie: van afval opnieuw waardevolle grondstoffen maken, zoeken naar hernieuwbare chemicaliën of oplossingen uitwerken voor het klimaatprobleem. Door de juiste omkadering te bieden, wil BlueChem die beloftevolle innovaties laten doorgroeien tot ze marktrijp zijn.”

“De incubator is een ecosysteem waarbinnen jonge chemiebedrijven kansen krijgen om te groeien”

BlueChem komt op Blue Gate, het vroegere Petroleum Zuid. “Een toplocatie,” verduidelijkt Leentje Croes, manager van BlueChem die het dagelijks bestuur van de incubator voor haar rekening neemt. “Antwerpen is erg bekend voor zijn chemiecluster, er is dus al veel know-how aanwezig. Maar we willen Antwerpen ook op de kaart zetten als innovator in de chemiesector. BlueChem zal daarom ook samenwerken met grote bedrijven, universiteiten en andere interessante starters. Het wordt een ecosysteem waarin kruisbestuiving mogelijk is en uitwisseling vanzelfsprekend.”

Infrastructuur en begeleiding

In BlueChem zal er plaats zijn voor een vijftiental bedrijven. Zij kunnen er kantoren en labo’s huren. Frank Beckx: “Die labo’s zijn zeer goed uitgerust. We hebben er drie die onmiddellijk te gebruiken zijn en twaalf andere labo’s die bedrijven volgens hun wensen kunnen inrichten. Het zijn echte chemielabo’s, anders dan bijvoorbeeld de laboratoria in biotech-incubatoren.”

“BlueChem is meer dan een labo of kantoor. Het is een plaats om te netwerken, expertise uit te wisselen en door te groeien.”

Leentje Croes: “Met BlueChem willen we meer bieden dan enkel een kantoor of labo. Het gebeurt nu te vaak dat een beloftevol jong bedrijf stopt doordat het te weinig financiële middelen heeft of omdat het niet tot de valorisatie komt van zijn onderzoek. Dankzij de samenwerking met de partners kunnen we hen ook daarin begeleiden. Zo biedt de stad Antwerpen de bedrijven in BlueChem financiële steun voor de uitrusting van hun laboratorium. Deloitte, Laga, BNP Paribas Fortis en Port Of Antwerp zijn onze andere partners. Zij verlenen diensten en advies als een van de bedrijven daarom vraagt. En Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in chemie en kunststoffen, zal een permanent kantoor hebben in BlueChem. Zij zorgen voor een groter netwerk. Al die contacten zorgen ervoor dat bedrijven elkaar vinden en kennis kunnen uitwisselen.”

Zo’n state-of-the-art incubator kost veel geld. Gelukkig kan BlueChem rekenen op steun van Europa via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Uit dit fonds ontving BlueChem 3,4 miljoen euro. Ook Vlaanderen biedt voor meer dan 860.000 euro ondersteuning via het Hermesfonds. De stad Antwerpen, VITO en POM investeren mee in BlueChem. De stad Antwerpen heeft tevens een fonds om de bedrijven te steunen.

Leentje Croes voert op dit moment de eerste gesprekken met geïnteresseerde bedrijven. Denkt u ook in aanmerking te komen voor een plaats in BlueChem? Neem dan contact op met Leentje Croes op 0472 88 97 76 of via e-mail: leentje.croes@bluechem.com.


Eerste spadesteek voor BlueChem, allereerste incubator voor duurzame chemie in Vlaanderen

Incubator moet duurzame innovaties versnellen en chemiesector in Vlaanderen verankeren

19 juni 2018 – In Antwerpen ging vandaag de eerste spade in de grond voor de bouw van BlueChem, de allereerste incubator voor duurzame chemie in Vlaanderen en België. De chemie-incubator biedt de juiste infrastructuur en dienstverlening op maat om beloftevolle start-ups, groeibedrijven en open innovatieprojecten succesvol te laten doorgroeien tot op industriële schaal. BlueChem is een unieke samenwerking tussen industrie, overheid en kennisinstellingen om de economisch belangrijke chemiesector in Vlaanderen op lange termijn te verankeren. De opening is voorzien in het voorjaar van 2020, maar er lopen al gesprekken met de eerste kandidaat-huurders.

Met BlueChem trekt Vlaanderen voluit de kaart van de duurzame chemie. En waar kan dit beter dan in Antwerpen, in het hart van een chemiecluster van wereldformaat. Zo wordt BlueChem een van de eerste realisaties op het klimaatneutrale bedrijventerrein Blue Gate Antwerp dat op vlak van duurzaamheid toonaangevend is in Vlaanderen. Chemiefederatie essenscia vlaanderen participeert als hoofdaandeelhouder in de exploitatie van de incubator.

In de chemiesector is het niet makkelijk om veelbelovende innovaties te laten uitgroeien tot nieuwe ondernemingen. Dat kost veel tijd, geld en durf. BlueChem biedt de juiste accommodatie op de juiste plek om innovaties in de duurzame chemie de grootst mogelijke kans op slagen te bieden. Met BlueChem gaan we voor meer starters in de chemie, meer excellentie in onderzoek aan onze kennisinstellingen en meer innovatiekracht voor de chemiesector, de economische motor van Antwerpen en Vlaanderen. We zijn wereldtop in chemie-productie, met BlueChem willen we dat ook worden in chemie-innovatie”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen en voorzitter van BlueChem NV.

BlueChem beschikt over heel wat troeven: een toplocatie met ruim 3.300 m² aan flexplekken, kantoren en vijftien laboratoria, een uitgebreide dienstverlening, financiële ondersteuning voor de aankoop van gespecialiseerde apparatuur en een directe toegang tot kennis en expertise binnen een uitgebreid netwerk van chemiebedrijven, onderzoekscentra en alle vijf de Vlaamse universiteiten.

Zo neemt CATALISTI – de Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen – een actieve rol op in BlueChem om kansrijke innovatieprojecten mee op te starten en te begeleiden. Naast BlueChem bouwt de Universiteit Antwerpen Blue_App, een complementaire pre-incubator voor onderzoeksprojecten in het domein van de duurzame chemie. Blue_App focust op onderzoek, BlueChem op commercialisering en industrialisering.

BlueChem zet vooral in op de valorisatie van afval- en nevenstromen als voortrekker van de circulaire economie. Andere innovatiethema’s zijn procesoptimalisatie en de ontwikkeling van hernieuwbare chemicaliën en duurzame materialen. Hoe recupereren we nuttige chemicaliën uit afval? Hoe kunnen we een broeikasgas als CO2 inzetten als een waardevolle grondstof? Welke chemie is er nodig om producten nog beter herbruikbaar en recycleerbaar te maken? Dat zijn vragen waarop BlueChem een antwoord wil bieden.

De totale investering in BlueChem bedraagt 11 miljoen euro, waarvan 7 miljoen euro voor de constructie van het gebouw. De stad Antwerpen is met 4 miljoen euro de grootste investeerder. Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) krijgt BlueChem een maximale subsidie van 3.473.589 euro. Vlaanderen investeert via het Hermesfonds 868.397 euro in het project.

Met ons ambitieus clusterbeleid zetten we in op specifieke sectoren en clusters die nauw aansluiten bij de sterktes van de Vlaamse industrie en de kennisinstellingen, waarmee we ook internationaal het verschil kunnen maken. Zo is duurzame chemie ook een duidelijk speerpunt”, licht Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport toe. “BlueChem past perfect in deze strategie en krijgt dan ook voluit onze Vlaamse steun.”

Met de eerste spadesteek van BlueChem en Blue_App wordt in Antwerpen letterlijk gebouwd aan een nieuw ecosysteem rond duurzame chemie”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Het is onze ambitie om de bestaande kennis en expertise in chemie in onze regio te valoriseren in de oprichting van nieuwe innovatieve bedrijven. Op die manier garanderen en versterken we de toekomst van de chemiesector in Antwerpen, en bij uitbreiding in Vlaanderen.”

We zijn verheugd dat BlueChem en Blue_App de eerste realisaties zijn op Blue Gate Antwerp. Beide projecten passen naadloos in de ambitieuze visie van dit allereerste eco-effectieve en watergebonden bedrijventerrein van het land”, zegt Caroline Bastiaens, voorzitter van Blue Gate Antwerp Public Holding en Antwerps schepen voor economie.

BlueChem is een unieke publiek-private samenwerking, waarbij de privésector de helft van de investering voor haar rekening neemt. Het project wordt gedragen door acht verschillende partners die via twee vennootschappen in het nodige kapitaal voorzien. BlueChem nv staat in voor de exploitatie en de dagelijkse werking van de incubator. Projectpartners zijn hoofdaandeelhouder essenscia, POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Antwerpen, Stad Antwerpen en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

BlueChem Building nv staat in voor de bouw van de incubator. Projectpartners zijn de meerderheidsaandeelhouders Bopro Sustainable Investments (BSI) en DEME Environmental Contractors (DEC) samen met het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen (AG Vespa), en Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Design & Engineering NV staat in voor de realisatie van BlueChem. Dit is een consortium van bouwbedrijf MBG, LOW architecten, ingenieursbureau Ingenium en ontwerpbureau ELD. De bouwwerken starten eind dit jaar.


BlueChem in de kijker op Antwerpse handelsmissie naar Moskou

23 april 2018 – Sectorfederatie essenscia vlaanderen heeft de vele troeven van de chemiesector in Vlaanderen in de kijker gezet tijdens een investeringsseminarie in Moskou. De Antwerpse haven is de thuisbasis van de grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa en was dan ook een van de economische speerpunten tijdens de handelsmissie van de stad Antwerpen naar Moskou en Sint-Petersburg. Zo is ruim de helft van de Belgische export naar Rusland afkomstig uit de sector chemie, kunststoffen en farma.

De chemiesector was, samen met de haven en de diamant, een van de economische hoofdthema’s tijdens de Antwerpse handelsmissie naar Rusland onder leiding van burgemeester Bart De Wever. In Moskou stond een investeringsseminarie op het programma om de troeven van de chemiecluster in de haven van Antwerpen in de kijker te zetten bij Russische bedrijven en investeerders.

Export

Van de totale Belgische export naar Rusland kwam vorig jaar liefst 53% uit de sector van de chemie en life sciences, goed voor een omzet van 2,1 miljard euro. Wat Vlaanderen betreft steeg de export naar Rusland van zowel kunststoffen als van chemie en farma vorig jaar met 16%. Rusland is ook de tweede belangrijkste overzeese handelspartner voor de haven van Antwerpen met een trafiek van 14 miljoen ton goederen in 2017.

Welcome team for the chemical sector

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen en voorzitter van BlueChem: “Met deze handelsmissie willen we de chemiesector in Antwerpen en Vlaanderen internationaal nog meer op de kaart zetten. We beschikken over heel wat logistieke troeven: we zijn de grootste geïntegreerde en meest diverse chemiecluster van Europa met uitstekende inlandse en overzeese connecties, we liggen in het hart van het West-Europese pijpleidingennetwerk en we hebben een unieke capaciteit van bijna 10 miljoen m³ aan tankopslag waardoor een kwart van alle chemicaliën in Europa in ons land zijn opgeslagen. Bovendien kunnen we rekenen op talentvolle werknemers met gespecialiseerde kennis en vaardigheden, bouwen we aan de toekomst met BlueChem, de incubator voor duurzame chemie die in 2020 in Antwerpen opent, en hebben we recent, samen met Flanders Investment & Trade (FIT), een ‘Welcome Team for the Chemical Sector’ gelanceerd om buitenlandse investeringsdossiers optimaal te begeleiden.

EuroChem

De delegatie van de handelsmissie bezocht ook toonaangevende onderzoeks- en innovatiecentra zoals het Skolkovo Innovation Center en de incubator TechnoSpark. Er was ook een ontmoeting met het Russische chemiebedrijf EuroChem dat sinds 2012 een belangrijke productievestiging voor kunstmeststoffen heeft in Antwerpen met bijna 400 werknemers.


BlueChem blikvanger op economische missie naar Isräel

6 September 2017 - BlueChem, de incubator voor duurzame chemie die in 2020 opent in Antwerpen, was een van de blikvangers op de economische missie naar Israël onder leiding van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem en Antwerps Schepen Caroline Bastiaens.

Cleantech en digitale innovatie. Dat waren de inhoudelijke speerpunten op de economische missie naar Israël. Als nummer 1 in de Cleantech Innovation Index en met het hoogste aantal start-ups per inwoners staat Israël bekend als een van de meest innoverende landen ter wereld.

Circulaire economie

Het doel van de missie was dan ook om Belgische bedrijven met kennis en expertise in digitalisering, afvalbeheer, chemie en circulaire economie aan te prijzen in Israël en Israëlische ondernemingen warm te maken om te investeren in Antwerpen en Vlaanderen.

De troeven van de incubator BlueChem werden in de verf gezet bij Israëlische investeerders tijdens het Antwerp Business Seminar dat werd georganiseerd tijdens het wereldvermaarde DLD Innovation Festival in Tel Aviv. Ook Blue Gate Antwerp, Umicore, Indaver en Isvag presenteerden er hun knowhow en expertise.


“Chemie-incubator BlueChem zet in op valorisatie van afval en nevenstromen”

Interview Frank Beckx in Mblad
De eerste kandidaten voor een plaatsje op Blue Gate Antwerp hebben toegezegd. Ook BlueChem, de toekomstige incubator voor duurzame chemie, koos voor de nieuwe toplocatie.

Antwerpen is de thuishaven van de grootste chemiecluster van Europa. Voor BlueChem was Blue Gate Antwerp dan ook een logische keuze. “BlueChem wordt een broedplaats voor innovatieve ideeën in de chemie. De incubator brengt starters, kmo’s en grote bedrijven samen en biedt hen kennis en infrastructuur om ideeën uit te werken”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van chemiefederatie essenscia vlaanderen en voorzitter van BlueChem. “Dat is nodig, want de ontwikkeling van een chemisch idee vraagt tijd en geld. Het duurt vaak lang voor je een idee kunt valoriseren. Dat proces willen we versnellen.”

BlueChem zal kantoorruimtes en labo’s ter beschikking stellen en gebruikers in contact brengen met kennispartners en potentiële investeerders. Kandidaten kunnen ook rekenen op de expertise en het netwerk van CATALISTI, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen.

Frank Beckx: “Het hoofdthema van de incubator wordt de valorisatie van afval en nevenstromen als voortrekker van de circulaire economie. Een ander focusgebied is de zoektocht naar alternatieve duurzame grondstoffen, zoals algen en biomassa.”

“Het hoofdthema van de incubator wordt de valorisatie van afval en nevenstromen als voortrekker van de circulaire economie”

- Frank Beckx (BlueChem)

BlueChem is een publiek-private samenwerking tussen de chemiefederatie essenscia, bouwheren DEC en Bopro, de stad Antwerpen, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het autonoom gemeentebedrijf AG VESPA. Het project kan rekenen op 3,4 miljoen euro uit het Europese EFRO-fonds en op zo’n 860.000 euro uit het Vlaamse Hermesfonds. Tegen 2020 zou de incubator operationeel moeten zijn.


BlueChem stimuleert baanbrekende innovaties in duurzame chemie

25 november 2016 – Beloftevolle start-ups en kansrijke innovatieprojecten in duurzame chemie op weg zetten naar groei en succes. Dat is de doelstelling van BlueChem, een nieuwe incubator voor duurzame chemie die tegen 2020 de deuren moet openen op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Het initiatief wil zo de toekomst van de economisch belangrijke chemiesector in Vlaanderen garanderen en versterken. BlueChem is een unieke publiek-private samenwerking, waarbij de privésector de helft van de investering voor haar rekening neemt. De private partners zijn essenscia, Bopro (BSI) en DEME (DEC). De overheidspartners zijn Stad Antwerpen, VITO, POM Antwerpen, PMV en AG VESPA.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters maakte vandaag bekend dat hij 3,4 miljoen euro Europese middelen toekent aan BlueChem, de toekomstige incubator voor duurzame chemie. Stad Antwerpen legt 4 miljoen euro op tafel. essenscia, de federatie van de chemie en life sciences, neemt als hoofdaandeelhouder het voortouw in de exploitatie van BlueChem, samen met stad Antwerpen, POM Antwerpen en VITO.

"Wij investeren in BlueChem om bij te dragen aan de innovatieve en duurzame ontwikkeling van de chemiesector. Dankzij een intense samenwerking tussen chemiebedrijven, start-ups en kmo’s, onderzoeks- en kennisinstellingen moet BlueChem uitgroeien tot een katalysator voor topinnovaties waarmee Vlaanderen wereldwijd het verschil kan maken. Veelbelovende ideeën moeten hier ondersteuning krijgen om ze te laten groeien van labo-experiment tot nieuwe chemiebedrijven", zegt Wouter De Geest, voorzitter van essenscia.

Antwerpen is een van de grootste chemieclusters in de wereld. Toch blijkt het niet eenvoudig om deze kennis en expertise te valoriseren in de oprichting van nieuwe innovatieve bedrijven. Zo hebben starters en innovatieprojecten nood aan een locatie waar ze in combinatie met de aangepaste infrastructuur dienstverlening op maat kunnen krijgen. BlueChem biedt de juiste accommodatie op de juiste plaats.

Locatie

De incubator wordt 3.375 m² groot en zal een mix bieden van flexplekken, individuele kantoren en labo’s waar zowel startende bedrijven, kmo’s, grote ondernemingen, onderzoekscentra en onderwijsinstellingen terecht kunnen. Ook de nieuwe Speerpuntcluster voor Chemie en Kunststoffen zal er onderdak vinden om kansrijke innovatieprojecten te detecteren en te begeleiden. De opening is voorzien voor begin 2020. Het gebouw zal 8,68 miljoen euro kosten en komt op de terreinen van Blue Gate Antwerp. "Voor Blue Gate Antwerp is dit een belangrijke stap. Met BlueChem kunnen we ons profileren als een belangrijke plek voor O&O en zo andere bedrijven aantrekken," zegt Peter Garré, managing director van Bopro (BSI).

Europese steun

BlueChem kan rekenen op Europese steun en ontvangt 3.473.589 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). “Hét doel van ons ambitieus clusterbeleid is de Vlaamse industrie te blijven vernieuwen en versterken en dat door ondernemers en kennisinstellingen onderling en met elkaar te laten samenwerken, om zo innovatie te versnellen. Industrie 4.0 en circulaire economie zijn hierbij speerpunten. BlueChem past perfect in deze strategie en krijgt dan ook voluit onze steun. Daarom geven we ook 10% cofinanciering naast de EFRO-middelen”, zegt Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie.

BlueChem zal ook ondersteund worden door een nieuw op te richten Investeringsfonds van stad Antwerpen dat zal investeren in apparatuur voor de incubator. "We investeren alles samen 4 miljoen euro in gebouw, exploitatie en investeringsfonds. Daarmee is stad Antwerpen de grootste financier van BlueChem. We doen dit omdat we als stad de vernieuwing van onze industrie als een grote prioriteit beschouwen," zegt Caroline Bastiaens, schepen voor Economie van stad Antwerpen.

Bovendien onderzoekt Universiteit Antwerpen de mogelijkheden om haar chemisch contract-onderzoek voor bedrijven ook onder te brengen op Blue Gate Antwerp, in een eigen gebouw net naast BlueChem. Dit zou een zeer sterke synergie bieden met de starters die zich vestigen in BlueChem. "We geloven sterk in een synergie tussen bedrijven, overheid en de academische wereld. We realiseren die synergie hier, maar ook in het dossier van de digitale innovatie," zegt Bart De Wever, burgemeester stad Antwerpen. "BlueChem wordt een sterk element in onze internationale investeringspromotie. We zullen BlueChem eind dit jaar op de stedelijke missie naar Shanghai en Seoel sterk promoten."

Het BlueChem-project wordt gedragen door acht partners die in het kapitaal delen van twee vennootschappen (een voor het gebouw, een voor de exploitatie). Drie privé-partners nemen hierbij een meerderheidsaandeel: essenscia (de federatie van de chemie en life sciences) in de exploitatie en BSI (Bopro Sustainable Investments) en DEC (DEME Environmental Contractors) in het gebouw. Die twee laatste zijn ook de privé-partners in het project Blue Gate Antwerp. De overheidspartners zijn Stad Antwerpen, AG VESPA, PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen), VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij) Antwerpen.

Innovatiefocus

Innovatie is voor essenscia een strategische prioriteit. Vijf jaar geleden werd FISCH opgericht, het innovatieplatform voor duurzame chemie dat sinds vorige maand door de Vlaamse overheid erkend is als nieuwe speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen. Met de Octrooicel helpt essenscia sectorbedrijven bij de bescherming van hun intellectuele eigendom. Vanuit de tweejaarlijkse essenscia Innovation Award groeiden initiatieven als de Innovation Circle en het Innovation Fund die start-ups helpen een businessplan te ontwikkelen en risicokapitaal op te halen.

BlueChem is een volgende stap in dit innovatieverhaal en zal zich voornamelijk richten op de valorisatie van afval- en nevenstromen, procesoptimalisatie en de ontwikkeling van duurzame producten en hernieuwbare chemicaliën.