Investeringsfonds

Ondernemingen die zich vestigen in BlueChem kunnen beroep doen op het Investeringsfonds van de incubator. Het Investeringsfonds voorziet financiële ondersteuning (tot 700 euro/m²) voor de afwerking van niet-ingerichte laboratoria en de flexibele ruimten. Daarnaast kan het Investeringsfonds ingeschakeld worden voor de aankoop van gespecialiseerde apparatuur voor chemieonderzoek.