Kickstart Fund

Ondernemingen die zich vestigen in BlueChem kunnen beroep doen op het Kickstart Fund van de stad Antwerpen. Dit investeringsfonds voorziet financiële ondersteuning (tot 700 euro/m²) voor de inrichting van labo’s.